ตู้กดน้ำปันสุข

2

พนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 ได้นำเงินจากโครงการ Charity of the Month ไปจัดซื้อตู้กดน้ำดื่มมาตั้งที่หน้าบริษัท เพื่อให้ชาวสะพานสูงหรือคนที่สัญจรผ่านหน้าบริษัทมากดน้ำไปดื่มได้ฟรี นอกจากนี้ยังมีการตั้งตู้ปันสุขที่หน้าบริษัทเพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ที่จำเป็น ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า