TTT บริจาคสายยางทนแรงดันสูง ความยาว 2,000 เมตร สำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่าของอาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย สายยางเหล่านี้จะถูกใช้ประโยชน์ในการลำเลียงน้ำ ขึ้นไปดับไฟป่า

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า