บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 หรือ “Good Governance Award 2023”

หน้าปก

ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศงานประกาศผลและมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 หรือ “Good Governance Award 2023” จัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งได้มีการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยบริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น บริษัทฯ ของเราก็ได้รับสมญานามว่าเป็นองค์กรที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่พนักงานอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งความเป็นอยู่ สวัสดิการต่างๆ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารมีต่อพนักงาน โดยกล่าวไว้ว่า”ลูกน้อง” เปรียบเสมือน “ลูก” และ “น้อง” จึงต้องดูแลให้ดีเหมือนกับดูแลคนในครอบครัว เรารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดครั้งนี้

#TTTcorporation #สายยางต้องTOYOX #ToyoxByTTTcorporation #GoodGovernanceAward2023 #รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี2566 #รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า