องค์กรแห่งความสุข Toyox Trading Thailand

YT-06

…. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ #ระดับเพชร ประจำปี 2562 🎉🎉🎉 จากโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) …. ขอบคุณ SHAP DIP 🙏🙏🙏 ที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ

#ToyoxTradingThailand #HappyAndProductiveWorkplace 🤘🤘🤘

http://www.facebook.com/toyoxthai

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า