แบ่งกันใส่ ได้ทำบุญ

6 thumbnail แบ่งกันใส่ ได้ทำบุญ

พนักงานนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมาบริจาค นำเสื้อผ้ามาขายภายในบริษัทราคาชิ้นละ 20 บาท โดยได้นำเงินที่ได้ไปบริจาคให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ และนำเสื้อผ้าที่เหลือไปบริจาคให้มูลนิธิส่งเสริมสภาพสตรี มูลนิธิกระจกเงา และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า