เหตุใดสายยางจึงแข็ง

BG

คำถาม : เหตุใดเมื่อเวลาผ่านไปสายยางจึงแข็ง

คำตอบ : เป็นเรื่องปกติของสายยาง (ท่อ pvc) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายยางที่ผลิตจากพีวีซีจะแข็งขึ้นเมื่อมีการใช้ไประยะเวลาหนึ่ง ปกติแล้วพีวีซีเป็นวัสดุที่คุณสมบัติที่แข็งและเปราะ แต่ทนสารเคมีได้ดีจึงมักจะนำไปใช้ผลิตท่อ (Pipe)

ดังนั้นการทำให้พีวีซีที่มีคุณสมบัติแข็งและเปราะ อ่อนนุ่มขึ้นจึงต้องใช้สารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) เติมเข้าไประหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งสารพลาสติไซเซอร์นี้ไม่ได้ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับพีวีซีแต่อย่างใด แต่โมเลกุลของ พลาสติไซเซอร์จะไปแทรกตัวอยู่ระหว่างโมเลกุลของพีวีซี ลดโอกาสในการกับจับตัวกันเองของพีวีซี ทำให้พีวีซีมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นมากขึ้น

ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเร้าภายนอก เช่น แสงอัลตราไวโอเลต (UV) และความร้อนอาจทำให้พลาสติไซเซอร์หลุดและเคลื่อนตัวไปกับของไหล หรือหลุดออกมาที่ผิวด้านนอก สังเกตได้จากพื้นผิวด้านนอกของสายยางจะมีน้ำมันเหนียวเคลือบอยู่ นั้นเป็นสัญญาณว่าพลาสติไซเซอร์ที่อยู่ภายในพีวีซีของสายยางลดลง ซึ่งจะทำให้สายยางแข็งขึ้น จนกลายเป็นท่อพีวีซีแข็งๆไปในที่สุด( pipe)

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า