บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TTT) ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (ครั้งที่ 14)

44751

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TTT) ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (ครั้งที่ 14)
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (ครั้งที่ 14)บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คว้ารางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” กลุ่มธุรกิจค้าส่ง หรือค้าปลีกมาได้สำเร็จ เรารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครั้งนี้

#รางวัลสุดยอดSMEแห่งชาติครั้งที่14 #14thSMENationalAward #GoodPractice #เชื่อมั่น #กล้าก้าว #TTTcorporation #สายยางต้องTOYOX #ToyoxByTTTcorporation

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า