สัมมนาออนไลน์ “Food & Beverage Challenge – Let it Flow…with Safety First” – “ความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม…ปล่อยให้ไหลไปอย่างปลอดภัย”

reward_news

สัมมนาฟรี (ออนไลน์) + ของรางวัลมากมาย

“Food & Beverage Challenge – Let it Flow…with Safety First”
“ความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม…ปล่อยให้ไหลไปอย่างปลอดภัย”
Friday 26th November 2021 I 14.00-16.00 hrs.

สุขอนามัยและความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยแล้ว ยิ่งมีความสำคัญและท้าทายอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก การควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการว่าจะสามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับสูงให้กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน มาร่วมเรียนรู้แนวทางการส่งต่อวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต กับงาน Exclusive Webinar ในหัวข้อ “ความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม…ปล่อยให้ไหลไปอย่างปลอดภัย”
Food safety and food hygiene is the priority in Food & Beverage manufacturing. COVID-19 pandemic also sheds light on the importance of food safety and food hygiene practices. The effective strict production control will ensure manufacturers deliver high-quality and safe Food & Beverage finished products to all consumers. This webinar will guide you to the highest food safety and hygiene level – Let it Flow…with Safety First.

ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม…ปลอดภัย…ปลอดโควิด-19
– มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
– การจัดการความเสี่ยงของบุคลากร
– การจัดการความเสี่ยงของเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
โดย: คุณธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล
ผู้จัดการส่วนธุรกิจอาหาร
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งต่อการไหล ปลอดภัย มั่นใจต่อกระบวนการผลิต
– กรณีศึกษา: การจัดการต้นทุนแฝงในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
– แนวทางการเลือกสายยางและข้อต่อสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร
โดย: คุณนาถนัดดา รักยุทธ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกการตลาด
บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณจิตรภาณุ ศรีชัยสันติกุล
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน https://bit.ly/26novZoomFFVC

สอบถามเพิ่มเติม 02-7295334-8 ต่อ 106 (แผนกมาร์เก็ตติ้ง)
หรือ https://lin.ee/ctchs1n

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า