ปัญหาการรั่วและสายยางหลุดเนื่องมาจากการใช้สายยางและข้อต่อที่ขนาดไม่พอดีกัน

Water hose is leaking with high pressure severely and efforts to stop the leak by taping.

คุณเคยสังเกตเรื่องนี้หรือไม่?

หัวข้อก่อนหน้านี้เป็นเรื่องความแข็ง ซึ่งอาจทำให้สายยางรั่วและหลุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายยางพีวีซี สำหรับหัวข้อนี้จะเน้นในเรื่องความสำคัญของการเลือกขนาดของข้อต่อที่เหมาะสม

โดยทั่วไปแล้วควรใช้สายยางขนาด 3/4 นิ้ว กับข้อต่อขนาด 3/4 นิ้ว แต่สิ่งที่หลายคน ไม่ได้ตระหนักถึง คือ ขนาดอาจแตกต่างกัน เพราะผู้ผลิตคนละรายกัน

เคยหรือไม่ที่คุณซื้อข้อต่อมาแล้วพบว่ามีขนาดใหญ่เกินไปและคุณจะต้องใช้ความพยายามเพื่อให้สวมสายยางกับข้อต่อให้ได้ หรือพบว่าข้อต่อมีขนาดเล็กเกินไป สวมสายยางแล้วหลวม เราขอแนะนำให้ใช้เวอร์เนียวัดก่อนที่จะสวมสายยาง ตารางด้านล่างแสดงขนาดของสายยางและขนาดของข้อต่อที่เหมาะสมกับสายยาง ซึ่งข้อต่อควรจะมีขนาดใหญ่กว่าสายยาง

หากข้อต่อมีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะสวมได้แน่นพอดีในระยะแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่อจะยืดและสูญเสียสภาพเดิม ซึ่งอาจทำให้สายยางรั่วและหลุดในที่สุด

ในทางกลับกัน หากข้อต่อมีขนาดเล็กเกินไป การรั่วหรือหลุดอาจจะเกิดขึ้นได้ทันที

ขนาดของสายยางและข้อต่อที่พอเหมาะเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

สายรัดที่ใช้กับหางปลาไหลมักจะมีขนาดไม่แน่นอนและอาจทำให้เกิดปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว TOYOX ได้พัฒนาข้อต่อที่ใช้กับท่อ TOYOX โดยเฉพาะ อย่าลังเลที่จะโทรหาเรา เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสินค้าและเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ทำงานของท่าน

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า