TOYOX TRADING THAILAND

เปรียบเทียบการทนแรงดันของ TOYOCONNECTOR (แบบเฟอร์รูล) กับข้อต่อเฟอร์รูลทั่วไป

YT-10

เปรียบเทียบการทนแรงดัน ของการใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR (แบบเฟอร์รูล) กับการใช้หางปลาไหลหน้าเฟอร์รูลที่ยึดด้วยแคลมป์รัดท่อ

เราทำการทดสอบโดยใช้ TOYOCONNECTOR 2 รุ่น โดยการค่อยๆ อัดแรงดันเข้าไปในสายยาง ในปัจจัยที่เหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดของและความยาวของสายยาง

ภาพล่าง

► สายยางที่ใช้แคลมป์รัด จะหลุดออกจากหางปลาไหลก่อน

ภาพบน

► สายยางที่ใช้ Toyoconnector (แบบเฟอร์รูล) สามารถอัดแรงดันเข้าไปได้มากกว่า จนถึงแรงดันระเบิดของสายยาง สายยางกับข้อต่อก็ยังไม่หลุดออกจากกัน

การทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ TOYOCONNECTOR (แบบเฟอร์รูล) สามารถรัดสายยางได้แน่นกว่าแคลมป์รัดทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริง ถ้าข้อต่อหลุดออกจากสายยางขณะปฏิบัติงาน อาจทำให้ของที่ลำเลียงด้านในรั่วไหลออกมาส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งวัตถุดิบไปจนถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ

ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TC3-F, TC6-F

สายยาง : TOYOFOOD-S

สอบถามเพิ่มเติม

TOYOX TRADING THAILAND
Tel : 02-7295334-6
http://www.facebook.com/toyoxthai
Line id : @toyoxthai