แหวนรองกันรั่วสำหรับข้อต่อ ( NBR / CR/ PTFE / TJ/F / FKM / Q / EPDM / WCR / TZ/Q / TZ/F )

รหัสสินค้า: GK หมวดหมู่:

คำอธิบาย

รายการสินค้า

SKUรหัสสินค้าราคาหน่วยใบเสนอราคาจำนวน 
GK-NBR 1-1/4GK-NBR 1-1/4฿45.00
GK-NBR 1-1/2GK-NBR 1-1/2฿45.00
GK-NBR 1/2GK-NBR 1/2฿45.00
GK-NBR 3/4GK-NBR 3/4฿45.00
GK-NBR 1GK-NBR 1฿45.00
GK-NBR 2GK-NBR 2฿55.00
GK-NBR 2-1/2GK-NBR 2-1/2฿65.00
GK-NBR 3GK-NBR 3฿75.00
GK-NBR 4GK-NBR 4฿100.00
GK-NBR 5GK-NBR 5฿195.00
GK-NBR 6GK-NBR 6฿325.00
GK-NBR 8GK-NBR 8฿1,640.00
GK-CR 1/2GK-CR 1/2฿100.00
GK-CR 3/4GK-CR 3/4฿100.00
GK-CR 1GK-CR 1฿100.00
GK-CR 1-1/4GK-CR 1-1/4฿135.00
GK-CR 1-1/2GK-CR 1-1/2฿135.00
GK-CR 2GK-CR 2฿165.00
GK-CR 2-1/2GK-CR 2-1/2฿230.00
GK-CR 3GK-CR 3฿260.00
GK-CR 4GK-CR 4฿295.00
GK-CR 5GK-CR 5฿590.00
GK-CR 6GK-CR 6฿820.00
GK-PTFE 1/2 395.00GK-PTFE 1/2฿395.00
GK-PTFE 3/4GK-PTFE 3/4฿395.00
GK-PTFE 1GK-PTFE 1฿395.00
GK-PTFE 1-1/4GK-PTFE 1-1/4฿460.00
GK-PTFE 1-1/2GK-PTFE 1-1/2฿590.00
GK-PTFE 2GK-PTFE 2฿785.00
GK-PTFE 2-1/2GK-PTFE 2-1/2฿980.00
GK-PTFE 3GK-PTFE 3฿1,145.00
GK-PTFE 4GK-PTFE 4฿2,225.00
GK-PTFE 5GK-PTFE 5฿2,785.00
GK-PTFE 6GK-PTFE 6฿3,275.00
GK-TJ/F 1/2GK-TJ/F 1/2฿755.00
GK-TJ/F 3/4GK-TJ/F 3/4฿755.00
GK-TJ/F 1GK-TJ/F 1฿920.00
GK-TJ/F 1-1/4GK-TJ/F 1-1/4฿980.00
GK-TJ/F 1-1/2GK-TJ/F 1-1/2฿1,145.00
GK-TJ/F 2GK-TJ/F 2฿1,310.00
GK-TJ/F 2-1/2GK-TJ/F 2-1/2฿1,640.00
GK-TJ/F 3GK-TJ/F 3฿1,800.00
GK-TJ/F 4GK-TJ/F 4฿2,455.00
GK-FKM 2-1/2GK-FKM 2-1/2฿1,145.00
GK-FKM 3GK-FKM 3฿1,640.00
GK-FKM 1/2GK-FKM 1/2฿360.00
GK-FKM 3/4GK-FKM 3/4฿360.00
GK-FKM 1GK-FKM 1฿555.00
GK-FKM 1-1/4GK-FKM 1-1/4฿620.00
GK-FKM 1-1/2GK-FKM 1-1/2฿655.00
GK-FKM 2GK-FKM 2฿755.00
GK-FKM 4GK-FKM 4฿1,965.00
GK-Q 1/2GK-Q 1/2฿135.00
GK-Q 3/4GK-Q 3/4฿135.00
GK-Q 1GK-Q 1฿195.00
GK-Q 1-1/4GK-Q 1-1/4฿230.00
GK-Q 1-1/2GK-Q 1-1/2฿295.00
GK-Q 2GK-Q 2฿360.00
GK-Q 2-1/2GK-Q 2-1/2฿395.00
GK-Q 3GK-Q 3฿460.00
GK-Q 4GK-Q 4฿590.00
GK-Q 5GK-Q 5฿755.00
GK-Q 6GK-Q 6฿1,475.00
GK-EPDM 1/2GK-EPDM 1/2฿100.00
GK-EPDM 3/4GK-EPDM 3/4฿100.00
GK-EPDM 1GK-EPDM 1฿120.00
GK-EPDM 1-1/4GK-EPDM 1-1/4฿135.00
GK-EPDM 1-1/2GK-EPDM 1-1/2฿155.00
GK-EPDM 2GK-EPDM 2฿195.00
GK-EPDM 2-1/2GK-EPDM 2-1/2฿230.00
GK-EPDM 3GK-EPDM 3฿260.00
GK-EPDM 4GK-EPDM 4฿295.00
GK-EPDM 5GK-EPDM 5฿395.00
GK-EPDM 6GK-EPDM 6฿525.00
GK-WCR 1/2GK-WCR 1/2฿135.00
GK-WCR 3/4GK-WCR 3/4฿135.00
GK-WCR 1GK-WCR 1฿195.00
GK-WCR 1-1/4GK-WCR 1-1/4฿230.00
GK-WCR 1-1/2GK-WCR 1-1/2฿295.00
GK-WCR 2GK-WCR 2฿360.00
GK-WCR 2-1/2GK-WCR 2-1/2฿460.00
GK-WCR 3GK-WCR 3฿525.00
GK-WCR 4GK-WCR 4฿590.00
GK-TZ/Q 1/2GK-TZ/Q 1/2฿1,150.00
GK-TZ/Q 3/4GK-TZ/Q 3/4฿1,150.00
GK-TZ/Q 1GK-TZ/Q 1฿1,175.00
GK-TZ/Q 1-1/4GK-TZ/Q 1-1/4฿1,220.00
GK-TZ/Q 1-1/2GK-TZ/Q 1-1/2฿1,360.00
GK-TZ/Q 2GK-TZ/Q 2฿1,460.00
GK-TZ/Q 2-1/2GK-TZ/Q 2-1/2฿2,145.00
GK-TZ/Q 3GK-TZ/Q 3฿2,620.00
GK-TZ/Q 4GK-TZ/Q 4฿3,590.00
GK-TZ/F 1/2 & 3/4GK-TZ/F 1/2 & 3/4฿1,725.00
GK-TZ/F 1GK-TZ/F 1฿1,730.00
GK-TZ/F 1-1/4GK-TZ/F 1-1/4฿2,010.00
GK-TZ/F 1-1/2GK-TZ/F 1-1/2฿2,010.00
GK-TZ/F 2GK-TZ/F 2฿2,195.00
GK-TZ/F 2-1/2GK-TZ/F 2-1/2฿2,560.00
GK-TZ/F 3GK-TZ/F 3฿2,935.00
GK-TZ/F 4GK-TZ/F 4฿4,025.00

คุณสมบัติ

ประเภทของไหล (ข้อต่อ)

น้ำ, น้ำมันหล่อลื่น, สารละลาย, สารเคมี, อาหารมีและไม่มีไขมัน

ลักษณะการเชื่อมต่อกับระบบลำเลียง

KAMLOK

ใช้กับสายยางขนาด ID (นิ้ว)

1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8

รหัสสินค้า

GK-NBR 1/2, GK-NBR 3/4, GK-NBR 1, GK-NBR 1-1/4, GK-NBR 1-1/2, GK-NBR 2, GK-NBR 2-1/2, GK-NBR 3, GK-NBR 4, GK-NBR 5, GK-NBR 6, GK-NBR 8, GK-CR 1/2, GK-CR 3/4, GK-CR 1, GK-CR 1-1/4, GK-CR 1-1/2, GK-CR 2, GK-CR 2-1/2, GK-CR 3, GK-CR 4, GK-CR 5, GK-CR 6, GK-PTFE 1/2, GK-PTFE 3/4, GK-PTFE 1, GK-PTFE 1-1/4, GK-PTFE 1-1/2, GK-PTFE 2, GK-PTFE 2-1/2, GK-PTFE 3, GK-PTFE 4, GK-PTFE 5, GK-PTFE 6, GK-TJ/F 1/2, GK-TJ/F 3/4, GK-TJ/F 1, GK-TJ/F 1-1/4, GK-TJ/F 1-1/2, GK-TJ/F 2, GK-TJ/F 2-1/2, GK-TJ/F 3, GK-TJ/F 4, GK-FKM 1/2, GK-FKM 3/4, GK-FKM 1, GK-FKM 1-1/4, GK-FKM 1-1/2, GK-FKM 2, GK-FKM 2-1/2, GK-FKM 3, GK-FKM 4, GK-Q 1/2, GK-Q 3/4, GK-Q 1, GK-Q 1-1/4, GK-Q 1-1/2, GK-Q 2, GK-Q 2-1/2, GK-Q 3, GK-Q 4, GK-Q 5, GK-Q 6, GK-EPDM 1/2, GK-EPDM 3/4, GK-EPDM 1, GK-EPDM 1-1/4, GK-EPDM 1-1/2, GK-EPDM 2, GK-EPDM 2-1/2, GK-EPDM 3, GK-EPDM 4, GK-EPDM 5, GK-EPDM 6, GK-WCR 1/2, GK-WCR 3/4, GK-WCR 1, GK-WCR 1-1/4, GK-WCR 1-1/2, GK-WCR 2, GK-WCR 2-1/2, GK-WCR 3, GK-WCR 4, GK-TZ/Q 1/2, GK-TZ/Q 3/4, GK-TZ/Q 1, GK-TZ/Q 1-1/4, GK-TZ/Q 1-1/2, GK-TZ/Q 2, GK-TZ/Q 2-1/2, GK-TZ/Q 3, GK-TZ/Q 4, GK-TZ/F 1/2 & 3/4, GK-TZ/F 1, GK-TZ/F 1-1/4, GK-TZ/F 1-1/2, GK-TZ/F 2, GK-TZ/F 2-1/2, GK-TZ/F 3, GK-TZ/F 4

Loading...
ประเภทของไหล (ข้อต่อ)

น้ำ, น้ำมันหล่อลื่น, สารละลาย, สารเคมี, อาหารมีและไม่มีไขมัน

ลักษณะการเชื่อมต่อกับระบบลำเลียง

KAMLOK

ใช้กับสายยางขนาด ID (นิ้ว)

1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8

รหัสสินค้า

GK-NBR 1/2, GK-NBR 3/4, GK-NBR 1, GK-NBR 1-1/4, GK-NBR 1-1/2, GK-NBR 2, GK-NBR 2-1/2, GK-NBR 3, GK-NBR 4, GK-NBR 5, GK-NBR 6, GK-NBR 8, GK-CR 1/2, GK-CR 3/4, GK-CR 1, GK-CR 1-1/4, GK-CR 1-1/2, GK-CR 2, GK-CR 2-1/2, GK-CR 3, GK-CR 4, GK-CR 5, GK-CR 6, GK-PTFE 1/2, GK-PTFE 3/4, GK-PTFE 1, GK-PTFE 1-1/4, GK-PTFE 1-1/2, GK-PTFE 2, GK-PTFE 2-1/2, GK-PTFE 3, GK-PTFE 4, GK-PTFE 5, GK-PTFE 6, GK-TJ/F 1/2, GK-TJ/F 3/4, GK-TJ/F 1, GK-TJ/F 1-1/4, GK-TJ/F 1-1/2, GK-TJ/F 2, GK-TJ/F 2-1/2, GK-TJ/F 3, GK-TJ/F 4, GK-FKM 1/2, GK-FKM 3/4, GK-FKM 1, GK-FKM 1-1/4, GK-FKM 1-1/2, GK-FKM 2, GK-FKM 2-1/2, GK-FKM 3, GK-FKM 4, GK-Q 1/2, GK-Q 3/4, GK-Q 1, GK-Q 1-1/4, GK-Q 1-1/2, GK-Q 2, GK-Q 2-1/2, GK-Q 3, GK-Q 4, GK-Q 5, GK-Q 6, GK-EPDM 1/2, GK-EPDM 3/4, GK-EPDM 1, GK-EPDM 1-1/4, GK-EPDM 1-1/2, GK-EPDM 2, GK-EPDM 2-1/2, GK-EPDM 3, GK-EPDM 4, GK-EPDM 5, GK-EPDM 6, GK-WCR 1/2, GK-WCR 3/4, GK-WCR 1, GK-WCR 1-1/4, GK-WCR 1-1/2, GK-WCR 2, GK-WCR 2-1/2, GK-WCR 3, GK-WCR 4, GK-TZ/Q 1/2, GK-TZ/Q 3/4, GK-TZ/Q 1, GK-TZ/Q 1-1/4, GK-TZ/Q 1-1/2, GK-TZ/Q 2, GK-TZ/Q 2-1/2, GK-TZ/Q 3, GK-TZ/Q 4, GK-TZ/F 1/2 & 3/4, GK-TZ/F 1, GK-TZ/F 1-1/4, GK-TZ/F 1-1/2, GK-TZ/F 2, GK-TZ/F 2-1/2, GK-TZ/F 3, GK-TZ/F 4

Genuine Couplings : 21 Coupling Name TOYOCONNECTOR
Hose Size Hose Connection Cap Nut
Coupling Specification Male Thread
Primary Material SUS
Product no. TCSB
Certification RoHS2 Certified
Hoses Product Code Inner dia. (mm) Outer dia. (mm) fishing, dolphin, manipulation
FF-9-20 9 15
FF-12-20 12 18
FF-15-20 15 22

สินค้าที่เกี่ยวข้อง